piątek, 12 lipiec 2024

O Nas

  • Opublikowano: poniedziałek, 23, marzec 2015 16:07
  • Super User
  • Odsłony: 65679

 

   Dom Dziecka w Rypinie istnieje od 22 sierpnia 1962 roku. Wówczas to, stawiając w stan likwidacji Państwowy zakład Specjalny dla Nieuleczalnie Chorych. Wydział Oświaty i Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej‎‌ w Rypinie przejął budynek i całą posiadłość, lokując w przejętej posesji Państwowy Dom Dziecka. Powstanie placówki opiekuńczej w tej części ówczesnego województwa bydgoskiego było zgodne z polityką opiekuńczą Ministerstwa Oświaty tamtego okresu. Wzięto pod uwagę fakt, iż powiat rypiński oraz sąsiadujące z nim powiaty: lipnowski i golubsko-dobrzyński nie prowadziły domów dziecka, zaś powiat brodnicki dysponował wówczas jedynie domem dla dziewcząt.

   Na posesji naszego Domu znajduje się gmach główny, w którym mieszkają dzieci, garaże oraz zabudowania gospodarcze. W obejściu znajdują się boiska sportowe, siłownia na powietrzu, plac zabaw dla młodszych dzieci, mały park oraz zieleńce. W Utrzymaniu terenów wokół domu zajmują się wychowankowie. Budynek główny, zamieszkiwany przez dzieci, pochodzi z lat dwudziestych poprzedniego stulecia. W roku utworzenia dom został obliczony na 76 wychowanków. Były 4 grupy wychowawcze utworzone według kryteriów płci i wieku. W trosce o stworzenie warunków jak najbardziej odpowiadających domowi rodzinnemu, utworzono 3 grupy wychowawcze dzieląc duże sale na 3 i 4-osobowe pokoiki, stabilizując każdą grupę w osobnym segmencie budynku. Obecnie jest 14 wychowanków od 4 do 19 lat. Przez okres 60 lat w placówce przebywało 687 wychowanków.

   Na terenie posesji powstała Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Rypinie, która funkcjonuje od 1 kwietnia 2021 r. Przeznaczona jest dla 14 wychowanków powyżej 10 roku życia, legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, wymagających stosowania specjalistycznych metod wychowawczych i specjalistycznej terapii oraz wymagających wyrównania opóźnień rozwojowych i edukacyjnych.