wtorek, 27 wrzesień 2022

O Nas

  • Opublikowano: poniedziałek, 23, marzec 2015 16:07
  • Super User
  • Odsłony: 49576

 

   Dom Dziecka w Rypinie istnieje od 22 sierpnia 1962 roku. Wówczas to, stawiając w stan likwidacji Państwowy zakład Specjalny dla Nieuleczalnie Chorych. Wydział Oświaty i Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Rypinie przejął budynek i całą posiadłość, lokując w przejętej posesji Państwowy Dom Dziecka. Pstanie placówki opiekuńczej w tej części ówczesnego województwa bydgoskiego było zgodne z polityką opiekuńcza Ministerstwa Oświaty tamtego okresu. Wzięto pod uwagę fakt, iż powiat rypiński oraz sąsiadujące z nim powiaty: lipnowski i golubsko-dobrzyński nie prowadziły domów dziecka, zaś powiat brodnicki dysponował wówczas jedynie domem dla dziewcząt.

    Dzisiaj posesja naszego Domu liczy 2 ha gruntu. Znajduje się tu oprócz gmachu głównego, w którym mieszkają dzieci, budynek magazynowo-mieszkalny, garaże oraz zabudowania gospodarcze. W obejściu znajdują się boiska sportowe, a także plac zabaw dla młodszych dzieci, mały park, działki owocowo-warzywne, sad oraz zieleńce. Utrzymaniem terenów wokół domu zajmują się wychowankowie. Budynek główny, zamieszkiwany przez dzieci, pochodzi z lat dwudziestych poprzedniego stulecia. W roku utworzenia dom został obliczony na 76 wychowanków. Były 4 grupy wychowawcze utworzone według kryteriów płci i wieku. W trosce o stworzenie warunków jak najbardziej odpowiadających domowi rodzinnemu, utworzono 3 grupy wychowawcze dzieląc duże sale na 3 i 4-osobowe pokoiki, stabilizując każdą grupę w osobnym segmencie budynku. Obecnie jest 39 wychowanków od 4 do22 lat. Przez okres 40 lat w placówce przebywało 543 wychowanków. Odeszło z placówki 504 wychowanków